LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", instituție privată acreditată prin Legea nr. 238/2002, este evaluată instituțional de ARACIS cu "grad de încredere ridicat", cel mai înalt calificativ acordat unei universități în România (2010-2027).

Acest fapt reflectă excelența academică a programelor de studii pentru Licență sau Masterat din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative București din cadrul UCDC.