Licență - Pedagogia învaţămantului primar şi preşcolar

Învățământ cu frecvență (IF) Durata studiilor Cifra de școlarizare Taxa
Pedagogia învaţămantului primar şi preşcolar 3 ani 125 de locuri 1250 EUR/an
 

Calendar admitere Licență

Etapa I - IULIE 2024

 • 25.03.2024 - 25.07.2024 (ora 12)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 26.07.2024Interviu

  Probă eliminatorie apreciată cu Admis/Respins
 • 26.07.2024 (ora 19)Afișarea listei candidaților admiși la proba vocațională

 • 26.07.2024 (ora 20)Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admiși, în așteptare şi respinşi

 • 29.07.2024-30.07.2024Perioada de contestaţii

 • 30.07.2024Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 31.07.2024 - 16.08.2024Achitarea Taxei de şcolarizare:

  Taxa de şcolarizare de 1250 euro pentru PIPP (licență) se achită integral, beneficiind de o reducere de 100 de euro sau parţial, minimum 550 euro din taxa anuală de școlarizare.
 • 19.08.2024Afişarea rezultatelor etapei I

  Candidaţii admiși care au plătit taxa de școlarizare

În cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant şi scos la concurs în etapa a II-a.

Etapa II - SEPTEMBRIE 2024

 • 30.07.2024 - 19.09.2024 (ora 12)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 20.09.2024Interviu

  Probă eliminatorie apreciată cu Admis/Respins
 • 20.09.2024 (ora 19)Afișarea listei candidaților admiși la proba vocațională

 • 20.09.2024 (ora 20)Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admiși, în asteptare şi respinşi

 • 23.09.2024 - 24.09.2024Perioada de contestaţii

 • 24.09.2024Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 25.09.2024-04.10.2024Achitarea Taxei de şcolarizare:

  Taxa de şcolarizare de 1250 euro pentru PIPP (licență) se achită integral, beneficiind de o reducere de 100 de euro sau parţial, minimum 550 euro din taxa anuală de școlarizare.

Secretariat

Facultatea de Științe ale Educației

Program: Luni - Vineri 0800 – 1800
Telefon: 021 330 10 33
021 330 79 00, int. 187
E-mail: fselcm@ucdc.ro

Splaiul Unirii nr. 176,
Sector 4, București

Intrarea D1

Mijloace de transport

Metrou (M1,M3) - Stația "Timpuri Noi"
Autobuze (133, 312, 323), tramvai (19) -
Stația "Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir"

Acte necesare

 • cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
 • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox, sau adeverinţă de promovare a examenului de licentă pentru promoţia 2024;
 • diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de licentă pentru promoţia 2024 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze un al doilea program de licenţă);
 • suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox;
 • atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidaţii cetăţeni străini sau români care au finalizat studiile în alte ţări;
 • certificatul de naştere – original şi copie xerox;
 • cartea de identitate – original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 • patru fotografii tip buletin;
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • dosar plic.

Taxă de înscriere: 150 lei

Dacă ești hotărât şi știi ce program de studii dorești să urmezi, te aşteptăm să intri în rândul studenților de elită.

Dacă nu te-ai decis încă, profesorii noștri te așteaptă pentru a-ți prezenta oferta educațională, dotările şi facilitățile Facultăţii de Ştiinţe ale educație din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", Bucureşti.