Programul de conversie profesională Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se adresează doar CADRELOR DIDACTICE, cu diplomă de licenţă, care doresc să obţină calificarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar".

 • Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)
 • Numărul de credite transferabile: 120 + 10 credite examenul de absolvire
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

Competențe profesionale

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă;
 • Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar;
 • Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/şcolarii mici;
 • Abordarea managerială a grupului de preşcolari/şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă;
 • Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaţionale (preşcolari/şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.);
 • Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.

Competențe transversale

 • Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;
 • Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue.

Oportunități de carieră

 • Profesor în învăţământul preşcolar - COR 234201
 • Profesor în învăţământul primar - COR 234101
 • Consilier învăţământ - COR 235102
 • Inspector şcolar - COR 235105
 • Referent de specialitate în învăţământ - COR 235106
 • Mentor - COR 235902
 • Consilier şcolar - COR 235903

Plan de învățământ

Programul postuniversitar de conversie profesională Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Examenul de absolvire

Sesiunea Iulie 2024

Înscrieri portofoliu: 17-25 iunie 2024
Susţinere portofoliu: 2 iulie 2024

În urma promovării examenului de finalizare a studiilor, absolvenţii primesc “Diplomă de conversie profesională”.

 

Admitere 2024

Transformă viitorul educației!

Explorează metodologiile moderne și internaționalizarea educației prin Programul postuniversitar acreditat de conversie profesională Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar