Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 2011. Înfiinţarea facultăţii a fost rezultatul valorificării oportunităţilor de pe piaţa serviciilor educaţionale prin oferta de noi specializări în domediul Științe ale Educației.

Misiune

Misiunea facultății este de a promova un mediu de învățare și cercetare creativ și inovativ în acord cu valorile creștine, cu scopul de a forma specialiști în domeniul educației capabili să susțină progresul învățământului românesc și european.

Mediul de învăţare centrat pe student oferă absolvenţilor competenţele necesare practicării la standarde de calitate a profesiei didactice în sistemul educațional preuniversitar, într-un context economico-social caracterizat de dinamism şi spirit concurenţial.

Obiective principale

  • Menținerea, îmbunătățirea și dezvoltarea programelor de studii existente, dar şi dezvoltarea de noi programe;
  • Implicarea activă a personal didactic, în toate activităţile, conform principiului ”managementului participativ” şi atragerea de noi cadre didactice calificate pentru disciplinele din cadrul diferitelor programe;
  • Analiză de piață a nevoilor de dezvoltare profesională și corelarea programelor de studii cu nevoile pieței muncii în domeniul educaţiei;
  • Promovarea cercetării științifice în domeniul de referință al facultății.

Conducerea Facultății de Științe ale Educației

Prof. univ. dr. MARINELLA TURDEAN
marinella.turdean@ucdc.ro

Conf. univ. dr. ROXANA DUMITRAŞCU
roxana.dumitrascu@ucdc.ro

Lect. univ. dr. ANDREI NOVAC
andrei.novac@ucdc.ro

Lect. univ. dr. NICOLETA MIRCEA
nicoleta.mircea@ucdc.ro

Conf. univ. dr. MIHAELA STERIAN
mihaela.sterian@ucdc.ro

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" își afirmă din nou valoarea, obținând succesiv (2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT", cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România. Acest fapt reflectă excelența academică a programelor de studii pentru Licență sau Masterat din cadrul Facultății de Științe ale Educației București din cadrul UCDC.