Facultatea de Științe ale Educației - București din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir este amplasată aproape de centrul Bucureștiului, lângă stația Timpuri Noi, oferind acces facil la transportul public.

Splaiul Unirii nr. 176,
Sector 4, București

Mijloace de transport

Metrou M1, M3 - Stația "Timpuri noi"

Autobuze (133, 312, 323), tramvai (19)
Stația "Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir"

Plată taxe

Taxa de înscriere sau taxele pentru restanțe se pot plăti prin casierie la sediul Universității și prin bancă, în conturile mai jos mentionate.

Program casierie

Luni - Vineri  1000 - 1800

Transfer bancar

Plata taxelor se face la cursul BNR din data plății.

Beneficiar: UCDC
Cod fiscal: 10334873

Cont LEI: BRD - CALDERON
RO02BRDE410SV21859694100

Cont LEI: BCR - SECTOR 3
RO58RNCB0074029213760001

Cont EURO: BRD - CALDERON
RO19BRDE410SV31470114100
(doar pentru studenții străini)

Vă rugăm să specificați următoarele detalii de plată:

  • numele (din certificatul de naștere) și prenumele
  • facultatea
  • programul de studii
  • numărul matricol
  • denumirea disciplinei/disciplinelor (în cazul examenelor de restanță).

Eliberare diplome

Eliberarea diplomelor se face pe baza buletinului de identitate (cartea de identitate) sau a pașaportului titularului sau a altei persoane care are procură notarială în original (însoțită de o copie după buletinul de identitate al titularului diplomei).

Program eliberare diplome

Luni, Miercuri, Vineri  1000 - 1800

Marți, Joi 1400 - 1700

ATENȚIE! Persoanele împuternicite cu mai mult de 3 procuri notariale pentru eliberarea de diplome, trebuie să anunțe cu minimum 3 zile înainte Biroul de Eliberări (pentru verificări și procesare date).