Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică se organizează la forma de învăţământ "cu frecvenţă" de către Departamentul pentru pregătirea cadrelor didactice, în baza Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 4139/29 iunie 2022.

Nivelul II (aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învaţământului preuniversitar, cu îndeplinirea cumulativă a două condiţii:

  • acumularea a minimum 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de de la nivelul I cu cele 30 credite de la nivelul II;
  • absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:
    • studii universitare de master;
    • studii universitare de lungă durată;
    • program postuniversitar cu durata de cel puţin un an şi jumatate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite;
    • program de conversie profesionala pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” organizează programul de formare psihopedagogică astfel:

Nivelul I - monospecializare, în regim postuniversitar;

Nivelul I - dublă specializare, pe parcursul studiilor de licenţă, pentru studenţii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine;

Nivelul II – monospecializare, în regim postuniversitar.

Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea “certificatului de absolvire” corespunzător nivelului absolvit.

Admitere 2024

Transformă viitorul educației!

Explorează metodologiile moderne și internaționalizarea educației prin programul acreditat de studii DPPD.