DPPD - Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

Învățământ cu frecvență (IF) Durata studiilor Cifra de școlarizare Taxa
În regim postuniversitar Nivel I, 1 semestru - semestrul I al anului universitar 2024-2025 30 de locuri 500 EUR/semestru
Nivelul II, 1 semestru - semestrul II al anului universitar 2024-2025 30 de locuri 500 EUR/semestru
Pe parcursul studiilor de licență 3 ani/6 semestre 60 de locuri 100 EUR/an

Calendar admitere DPPD - nivelul I

Etapa I - IULIE 2024

 • 25.03.2024 - 25.07.2024 (ora 12)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 26.07.2024Interviu

  Probă eliminatorie apreciată cu Admis/Respins
 • 26.07.2024 (ora 19)Afișarea listei candidaților admiși la proba vocațională

 • 26.07.2024 (ora 20)Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admiși, în așteptare şi respinşi

 • 29.07.2024-30.07.2024Perioada de contestaţii

 • 30.07.2024Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 31.07.2024 - 16.08.2024Achitarea Taxei de şcolarizare:

  • Taxa de școlarizare de 100 euro pentru DPPD Nivelul 1, pe parcursul studiilor de licență se achită integral.
  • Taxa de școlarizare de 500 euro pentru DPPD Nivelul 1, în regim postuniversitar se achită integral.
 • 19.08.2024Afişarea rezultatelor etapei I

  Candidaţii admiși care au plătit taxa de școlarizare

În cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant şi scos la concurs în etapa a II-a.

Etapa II - SEPTEMBRIE 2024

 • 30.07.2024 - 19.09.2024 (ora 12)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 20.09.2024Interviu

  Probă eliminatorie apreciată cu Admis/Respins
 • 20.09.2024 (ora 19)Afișarea listei candidaților admiși la proba vocațională

 • 20.09.2024 (ora 20)Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admiși, în asteptare şi respinşi

 • 23.09.2024 - 24.09.2024Perioada de contestaţii

 • 24.09.2024Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 25.09.2024-04.10.2024Achitarea Taxei de şcolarizare:

  • Taxa de școlarizare de 100 euro pentru DPPD Nivelul 1, pe parcursul studiilor de licență se achită integral.
  • Taxa de școlarizare de 500 euro pentru DPPD Nivelul 1, în regim postuniversitar se achită integral.

Calendar admitere DPPD - nivelul II

Etapa I - FEBRUARIE 2025

 • 03.02.2025– 10.02.2025 (ora 14)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 11.02.2025Interviu

  Probă eliminatorie apreciată cu Admis/Respins
 • 11.02.2025 (ora 16)Afișarea listei candidaților admiși la proba vocațională

 • 11.02.2025 (ora 18)Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi, în așteptare şi respinşi

 • 11.02.2025-12.02.2025Perioada de contestaţii

 • 12.02.2025 (ora 19)Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 12.02.2025 - 14.02.2025Achitarea Taxei de şcolarizare:

  Taxa de școlarizare de 500 euro pentru DPPD Nivelul 2, în regim postuniversitar se achită integral.

Secretariat

Facultatea de Științe ale Educației

Program: Luni - Vineri 0800 – 1800
Telefon: 021 330 10 33
021 330 79 00, int. 187
E-mail: fselcm@ucdc.ro

Splaiul Unirii nr. 176,
Sector 4, București

Intrarea D1

Mijloace de transport

Metrou (M1,M3) - Stația "Timpuri Noi"
Autobuze (133, 312, 323), tramvai (19) -
Stația "Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir"

Acte necesare

Nivelul I - monospecializare, regim postuniversitar
 • cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
 • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;
 • diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de licentă (promoţia 2024);
 • suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox;
 • atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • certificatul de naştere – original şi copie xerox;
 • cartea de identitate – original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie -original;
 • patru fotografii tip buletin;
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • dosar plic.
Nivelul II - monospecializare, regim postuniversitar

Acte necesare

 • cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
 • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;
 • diplomă de licenţă - original şi copie xerox;
 • suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox;
 • atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • certificatul de naştere – original şi copie xerox;
 • cartea de identitate – original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie -original;
 • patru fotografii tip buletin;
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • dosar plic;
 • dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I/certificat de absolvire-nivel I si foaia matricolă, original
  si copie xerox;
 • diploma si foaia matricolă/suplimentul la diplomă - original si copie xerox privind absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:

  a) studii universitare de master sau adeverință de promovare a examenului de disertație pentru promoția 2024;

  b) studii universitare de lungă durată;

  c) programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite;

  d) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.

Nivelul I - dublă specializare, pe parcursul studiilor de licență

Acte necesare

 • cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
 • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;
 • atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • certificatul de naştere – original şi copie xerox;
 • cartea de identitate – original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie -original;
 • patru fotografii tip buletin;
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • dosar plic.

Taxă de înscriere: 150 lei

Dacă ești hotărât şi știi ce program de studii dorești să urmezi, te aşteptăm să intri în rândul studenților de elită.

Dacă nu te-ai decis încă, profesorii noștri te așteaptă pentru a-ți prezenta oferta educațională, dotările şi facilitățile Facultăţii de Ştiinţe ale educație din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", Bucureşti.