Facultatea de Științe ale Educației București din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" pregătește studenți prin programe de studii universitare de licență, masterat, conversie profesională și DPPD. Toate programele sunt acreditate, Universitatea primind "grad de încredere ridicat" din partea ARACIS, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat.

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" își afirmă din nou valoarea, obținând succesiv (2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT", cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România. Acest fapt reflectă excelența academică a programelor de studii pentru Licență sau Masterat din cadrul Facultății de Științe ale Educației București din cadrul UCDC.