LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Competente

COMPETENȚE

MODULUL PSIHOPEDAGOGIC NIVEL I ȘI NIVEL II POSTUNIVERSITAR

Nivel_1

Competenţe profesionale:

Proiectarea activității didactice - pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial secundar inferior;

Conducerea și monitorizarea procesului de învățare - pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial secundar inferior;

Evaluarea activităților educaționale - pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial secundar inferior;

Utilizarea tehnologiilor digitale - pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial secundar inferior;

Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor;

Managementul clasei de elevi.

Competențe transversale:

Dezvoltarea instituțională a școlii și a parteneriatului școală-comunitate;

Managementul carierei și dezvoltare personală;

Cercetare educațională aplicativă.

Nivel_2

Competențe profesionale:

Proiectarea activității didactice - pentru nivel secundar și universitar

Conducerea și monitorizarea procesului de învățare - pentru nivel secundar și universitar

Evaluarea activităților educaționale - pentru nivel secundar și universitar

Utilizarea tehnologiilor digitale - pentru nivel secundar și universitar

Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor/studenților

Managementul clasei de elevi/grupei de studenți

Competențe transversale:

Dezvoltarea instituțională a școlii și a parteneriatului școală-comunitate

Managementul carierei și dezvoltar e personală

Cercetare educațională aplicativă.

MODULUL PSIHOPEDAGOGIC NIVEL I

PENTRU STUDENȚI

Nivel_1_LLS

Competenţe profesionale:

Proiectarea activității didactice - pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial secundar inferior;

Conducerea și monitorizarea procesului de învățare - pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial secundar inferior;

Evaluarea activităților educaționale - pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial secundar inferior;

Utilizarea tehnologiilor digitale - pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial secundar inferior;

Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor;

Managementul clasei de elevi.

Competențe transversale:

Dezvoltarea instituțională a școlii și a parteneriatului școală-comunitate;

Managementul carierei și dezvoltare personală;

Cercetare educațională aplicativă.