LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Optiuni posibile Masterat

 

- Director/director adjunct unitate de învățământ preșcolar, primar

- Director/director adjunct unitate de învățământ gimnazial

- Director/director adjunct unitate de învățământ liceal

- Inspector școlar

- Inspector general adjunct, inspector general