LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Optiuni posibile Masterat

OCUPAȚII POSIBILE ÎN URMA ABSOLVIRII PROGRAMULUI ABSOLVIRII PROGRAMULUI DE MASTER MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Director/director adjunct unitate de învățământ preșcolar, primar;

Director/director adjunct unitate de învățământ gimnazial;

Director/director adjunct unitate de învățământ liceal;

Inspector școlar general;

Inspector general adjunct, inspector general.