LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Competente Masterat

COMPETENȚE

PROGRAMUL DE MASTER MANAGEMENT EDUCAȚIONAL – CNC 7

(conform suplimentului la diploma de masterat)

Competenţe profesionale:

C1 Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi

C2 Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale

C3 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor

C4 Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socioeducaţionale cu actorii mediului intern şi extern al organizaţiei educaţionale

C5 Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională

C6 Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale

Competenţe transversale:

Pro-atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de  dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.

Aplicarea eficientă a principiilor şi a tehnicilor de conducere, de comunicare, de relaţionare şi antreprenoriale de la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

Autoevaluarea nevoii de formare socio-profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi la dinamica contextului profesional, social şi european.