LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Examen de absolvire a programului

EXAMEN DE ABSOLVIRE


PROGRAMUL DE STUDII CONVERSIE PROFESIONALĂ PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

 


Finalizarea studiilor se realizează prin examen de absolvire care constă în:

proba orală

susținerea unui portofoliu

 

Calendar Sesiunea IUNIE - IULIE 2022:


Înscrieri portofoliu sesiunea IUNIE - IULIE: 20 - 27 iunie 2022

Susţinerea portofoliului: 29 – 30 iunie 2022