LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Examen de absolvire a programului

Sesiunea IULIE 2021

Înscriere și depunere portofoliu de absolvire: 01 – 07 iulie 2021

Susținerea portofoliului: 10 și 11 iulie 2021

 

Regulamentul privind organizarea examenului de licență în UCDC

Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor