LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Competente Conversie

COMPETENȚE

PROGRAMUL DE STUDII CONVERSIE PROFESIONALĂ - PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR – CNC 6

(conform suplimentului la diploma de licență)

CONVERSIA PROFESIONALĂ (PIPP):

- se adresează cadrelor didactice interesate de obținerea unei noi specializări;

- oferă un program de calitate și creează oportunități pentru dezvoltarea profesională;

- oferă o reorientare a formării cadrelor didactice spre dinamism, deschidere profesională și diversificare în abordarea didactică.

Forma de învăţământ - cu frecvenţă (IF)

Numărul de credite transferabile - 120 credite + 10 credite examen de absolvire

Durata programului (în număr de semestre) - 4 semestre


Competente profesionale:

Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă.

Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar.

Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/şcolarii mici.

Abordarea managerială a grupului de preşcolari/şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă.

Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaţionale (preşcolari/şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.).

Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.


Competente transversale

Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei.

Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei.

Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue.

Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei.

Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei.

Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue.