LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

 

MASTER INTERDISCIPLINAR MANAGEMENT EDUCATIONAL

Programul de master "Management Educaţional", a fost propus de către Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi a fost aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 15/3.02.2014.; acreditat conform HG 582/2014

 

Admitere anul universitar 2018-2019

 

 

Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

04.06.2018 - 31.07.2018;

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

31.07.2018

Perioada de contestaţii

31.07.2018-1.08.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

01.08.2018

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)

02.08.2018 - 16.08.2018;

Afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare)

17.08.2018;

In cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.


Etapa a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE

 

 

Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.08.2018 - 28.09.2018

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

29.09.2018;

Perioada de contestaţii

29.09.2018-30.09.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

08.10.2018;

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)

30.09.2018-07.10.2018

 

 

Acte necesare pentru inscriere


Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie

 

- cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);

- diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2018;

- diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2018 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);

- suplimentul la diplomă – original si copie xerox;

- atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;

- certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);

- certificatul de naştere – original si copie xerox;

- cartea de identitate si copie xerox;

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox ;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- patru fotografii tip buletin;

- chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;

- dosar plic.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir asigură calificarea profesională în specializări aferente domeniilor educaţional, sub aspect teoretic şi aplicativ, corespunzătoare nevoii indentificate la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi în societate. Programul de studii universitare de master "Management Educaţional" învăţământ cu frecveţă, este arondat domeniilor Ştiinţei ale Educaţiei şi are un caracter interdisciplinar. Programul este destinat liderilor de învăţământ (de la diferitele niveluri de sistem şcolar) şi aspiranţilor la poziţii manageriale, urmând să formeze un nou tip de manager în şcolile din România, prin dezvoltarea competenţelor recunoscute la nivel naţional, care, alături de cunoştinţele dobândite, să determine manifestarea unei conduite autentic profesionale. Conţinutul culturii manageriale şcolare este, nu numai complex, dar şi dificil de precizat, deoarece reclamă informaţii şi metodologii ce pot fi extrase din domenii conexe: pedagogie, sociologie, economie, drept, filosofie, contabilitate-finanţe, management general. Managerul veritabil este persoana care directioneaza activitatea celorlalti si care îsi îndeplineste rolul influentând pe ceilalti sa-si îndeplineasca munca lor.

MISIUNEA PROGRAMULUI

Programul de studii universitare de masterat "Management Educaţional" asigură profesionalizarea, în principal, a directorilor de instituţii de învăţământ preuniversitar la un nivel calificativ care să le permită îndeplinirea principalei lor responsabilităţi, anume, asigurarea "sănătăţii" şi succesului organizaţiei pentru care lucrează. Programul este în concordanta cu legislatia învatamântului din România, cu politica si strategiileeducationale promovate de MEN, cu standardele nationale si internationale privind competentele cadrelor de conducere, de îndrumare si control din învatamânt si este focalizat pe formarea profesionala si evolutia în cariera a directorilor de scoli. Programul vizeaza formarea competentelor manageriale definitorii pentru asigurarea unui management organizational-strategic si a unui proces educativ calitativ superior, care sa raspunda nevoilor specifice ale învatamântului românesc, ale comunitatii scolare respective si în acord cu cerintele pietei muncii.

Cod COR:

  • 122910: director în învatamântul prescolar, primar, gimnazial, liceal;
  • 235203: inspector învatamânt.

OBIECTIVE

Programul de master "Management Educational" urmareste dezvoltarea urmatoarelor competente de baza international recunoscute pentru directorii de scoli:

  • dezvoltarea unei practici strategice - şcoala şi mediul ei;
  • dezvoltarea şi susţinerea proceselor şi a mediului de învăţare;
  • conducerea şi administrarea persoanelor şi a echipelor;
  • management financiar şi al resurselor.

(CNFP-MECT - Competenţele profesorilor şi ale directorilor de licee din România şi din alte state din Uniunea Europeană, Analiză comparativă, Bucureşti, 2007, p. 17)

Se poate constata că:

  • disciplinele sunt compatibile cu cele prevăzute de programe similare UE şi alte state ale lumii.
  • Durata programului este de 4 semestre, prevăzut cu 120 de credite, repartizate echilibrat pe fiecare disciplină. S-a avut în vedere compatibilizarea cu cadrul naţional al calificărilor;
  • se asigură succesiunea logică şi coerenţa pe orizontală şi pe verticală a disciplinelor din planul de învăţământ. Disciplinele sunt organizate pe categoriile: discipline de sinteză, de aprofundare şi obligatorii, opţionale şi facultative.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, Anul I vezi aici


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, Anul II vezi aici 

COORDONATOR PROGRAM

Conf. univ.dr. Conona Petrescu

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”