LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

PARTENERIATE INTERNE SI INTERNATIONALE

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei are o strategie pe termen mediu și lung in vederea dezvoltarii relatiilor de colaborare cu institutii de prestigiu din tara și din strainatate, implicate in conceperea, desfașurarea si evaluarea demersului didactic.

 

Pe plan intern, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei colaboreaza cu:

1. Institutul de Stiinte ale Educatiei;

2. Centrul municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala. CMBRAE

3. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;

4. Inspectoratele Școlare județene

5. Școli, licee și grădinițe din bucurești și județele limitrofe în vederea desfășurării practicii pedagogice.

 

Parteneriate internaționale:

Universitatea Turku, Finlanda

Universitatea din Florenta, Italia

Universitatea Murcia - Spania