LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

CERCETAREA LEGATA DE EDUCATIA STUDENTILOR

CERCETAREA LEGATA DE EDUCATIE ȘI INVATARE ESTE PRIORITARA IN SPECIALIZAREA STUDENTILOR FACULTATII

 


Echipa de cercetare din Facultatea de Știinte ale Educatiei formata din studenti și profesori accentueaza teme actuale și necesare: dezvoltarea personala, profesionala și socioculturala pe baza competentelor de baza și a invatarii pe tot parcursul vietii, motivatia, metacognitia, economia bazata pe cunoaștere, educatia pentru dezvoltare durabila, atât in invatamântul preșcolar și primar, cât și in alte segmente de educatie școlare și societale, in cadrul cercurilor știintifice studentești la disciplinele- matematica, pedagogia invatamântului primar și preșcolar, psihologia copilului, didactica limbii și literaturii pentru copii s.a.

La sesiunea de comunicări ştiinţifice din aprilie 2017 cu tema „Cultura păcii şi educaţia pentru dezvoltare durabilă în învăţământul preşcolar şi primar” au participat peste 40 de studenţi cu 32 lucrări în domeniul psihologiei copilului, pedagogiei pentru învăţământul primar şi preşcolar etc.

La sesiunea de comunicări ştiinţifice din  aprilie 2016 cu tema „Cultura păcii şi educaţia pentru dezvoltare durabilă în învăţământul preşcolar şi primar” au participat peste 20 de studenţi cu 18 lucrări în domeniul psihologiei copilului, pedagogiei pentru învăţământul primar şi preşcolar etc.

Sesiunea știintifica studenteasca cu tema STRATEGII INOVATIVE PENTRU OPTIMIZAREA INVATARII LA ȘCOLARUL MIC ȘI PREȘCOLAR desfașurata in anul universitar 2012-2013.

Rezultatele cercetarii sunt diseminate in lucrari prezentate de catre studenti la Sesiunile Știintifice anuale » La Sesiunea știintifica studenteasca din anul universitar 2011-2012 cu tema METODE ȘI TEHNICI DE PREDARE – INVATARE PENTRU INVATAMÂNTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR.


LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”