LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 


UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
D-LUI TIMOTHY LEE WALBERG, MEMBRU AL CONGRESULUI AMERICAN,
PREŞEDINTE AL COMISIEI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

mai mult

cercetare si educatie

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Sesiunea stiintifica a cadrelor didactice:

 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a organizat în data de 20 aprilie 2016 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Cultura păcii şi educaţia pentru dezvoltare durabilă în învăţământul preşcolar şi primar” - mai mult

 

Coordonator: Decan, Conf.univ.dr. Conona Petrescu

Conf.univ.dr. Marin Tudor

detalii aici

 

 

SAPTAMANA ALTFEL

vezi programul aici

EVENIMENTE EDITORIALE

Facultatea de Stiinte ale Educatei a organizat in luna iunie 2012 lansarea cartii - INTOARCEREA ZEILOR-PUTERE, DEMOCRATIE, EDUCATIE – autor prof. univ. dr. Nicolae Sacalis, profesor al FSE.

De asemenea, în 13 noiembrie, FSE împreună cu Şcola şi Grădiniţa româno-finalandeză a organizat la data de 13 noiembrie 2012 lansarea cărţii INVESTIŢIA ÎN EDUCAŢIE, INVESTIŢIA ÎN VIITOR, MODELUL FINLANDEZ ŞI APLICABILITATEA LUI ÎN ROMÂNIA, autor prof. Jukka Kangaslahti, doctor în ştiinţe ale educaţiei, autorul reformei în educaţie în Finlanda, cu participarea ambasadorului Finlandei la Bucureşti, a ISMB, precum şi a tuturor directorilor de licee, şcoli generale şi grădiniţe din Capitală.

Conferinte FSE

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”