LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Cercuri stiintifice studentesti

CERCURILE ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

AN UNIVERSITAR 2018-2019


 

 

CERCURILE ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

An universitar 2017 / 2018

 

DENUMIREA CERCURILOR ŞTIINŢIFICE

TEMELE CERCULUI


DATA, ORA

ŞI SALA

CADRE DIDACTICE COORDONATOARE

Educația pentru dezvoltare  durabilă și cultura păcii în context UNESCO

1. Cadrul metodologic al cercetării pedagogice

01.10-13.12.2017, ora 18.00

Prof.univ.dr. Octavia Costea

2. Scriere de proiecte referitoare la cultura păcii şi la educaţia pentru dezvoltare durabilă

17.01-19.03.2018,

ora 18.00

3. Redactare de materiale suport referitoare la cultura păcii şi educaţia pentru dezvoltare durabilă

02.04-15.06.2018,

ora 18.00

4. Strategii de marketing a proiectelor

01.10-15.06.2018,

ora 18.00

Paradigme ale educației timpurii

1. Educaţia şi problema egalităţii de şanse

01.10-13.12.2017, ora 18.00

Conf.univ.dr. Conona Petrescu

2.Dimensiunile educaţiei timpurii: relaţia dintre politici şi practici în cadrul grădiniţei

17.01-19.02.2018,

ora 18.00

3.Dimensiunile şi rolul mediului educativ în educaţia preşcolară şi/sau şcolară

10.03-24.04.2018,

ora 18.00

4.Relaţia dintre joc, învăţare şi dezvoltare la copilul mic

12.05-15.06.2018,

ora 18.00

6     Psihologie operationala

1.Cadrul metodologic pentru cercetarea psihologica aplicata

11.10-13.12.2017, ora 18.00

Lect.univ.dr. Mihaela Sterian

2. Anxietatea de testare- repere teoretice si metodologice

17.01-19.03.2018,

ora 18.00

3. Nostalgia- sentiment pan-universal

21.03-25.05.2018,

ora 18.00

Management şi (auto)evaluare în învăţământul preşcolar şi primar

1. Managementul clasei/grupei

11.10-13.12.2017, ora 18.00

Lect.univ.dr. Remus Chină

2.Managementul instituției școlare

17.01-19.03.2018,

ora 18.00

3.Evaluare și autoevaluare

21.03-25.05.2018,

ora 18.00

EDUCAȚIA 4.0

1. Problemele organizatorice

09.10.2017, ora 18.00

Lect.univ.dr. Manuela

Cazan

2. Educația - influențe și confluențe

06.11.2017,

ora 18.00

3. Educație și tehnologie

11.12.2017, ora 18.00

4. Zone emergente ale educației

15.01.2018, ora 18.00

5. Consilierea educațională – un rău necesar?

19.02.2018, ora 18.00

6. Strategii educaționale integratoare

19.03.2018, ora 18.00

7. Strategii educaționale incluzive

23.04.2018, ora 18.00

8. Analiza activității

21.05.2018, ora 18.00

Literatură și scriere creativă

1. Poezia contemporană

01.10-13.12.2017, ora 18.00

Lect.univ.dr. Andrei

Novac

2. Scriere creativă

17.01-19.03.2018,

ora 18.00

3. Literatura universală

02.04-15.06.2018,

ora 18.00

 

Decan

Conf. univ. dr. Conona Petrescu


LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”