LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Cercuri stiintifice studentesti

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

Facultatea de Știinţe ale Educaţiei

 

 

CERCURILE ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

An universitar 2020-2021


1.CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE SI PROVOCARILE EDUCAŢIEI DIN ROMÂNIA

-Educaţia și problema egalităţii de șanse;

-Dimensiunile educaţiei timpurii: relaţia dintre politici şi practici în cadrul grădiniţei;

-Relaţia dintre joc, învăţare şi dezvoltare la copilul mic.

Data 1 octombrie – 15 noiembrie 2020

Coordonator: conf.univ.dr. Tudor Marin

2.PSIHOLOGIA OPERAŢIONALĂ

-Cadrul metodologic pentru cercetarea psihologică aplicată;

-Anxietatea de testare- repere teoretice şi metodologice;

-Nostalgia - sentiment pan – universal.

Data 18 noiembrie - 20 decembrie 2020

Coordonator: conf.univ.dr. Mihaela Sterian

3.LITERATURĂ ŞI SCRIERE CREATI

-Poezia contemporană ;

-Scriere creativă;

-Literatura universală.

Data 1 martie - 30 aprilie 2021

Coordonator: Lector univ.dr. Andrei Novac

4.CREATIVITATE ŞI VIITOR

-Creativitatea are viitor?

-A învăţa să înveţi ;

-Cu plăcere pentru învăţare.

Data 3.mai- 27 mai 2021

Coordonator: Lector univ.dr. Marcela Călineci

Decan,

Conf.univ.dr.Tudor Marin