LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Conducere Facultate

 

O nouă viziune a Facultătii de Stiinte ale Educatiei


Conducerea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" sprijină şi încurajează programele Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei - programul academic Pedogogia învăţământului primar şi preşcolar, masterul interdisciplinar Managementul educaţional, precum si cursul postuniversitar de conversie profesionala,  precum si cursul postuniversitar de integrare si incluziune . Aceste programe academice pornesc de la premisele actuale  internationale - Procesul Bologna, Agenda europeana 2020, Agenda 2030, precum şi  tradiţiile praxiologice şi axiologice ale şcolii româneşti. În viziunea noastră, conceptele de educaţie timpurie, de educatie pentru invatamantul prescolar si primar,  de conversie profesionala, de incluziune si integrare fac parte dintr-un concept mai larg si unanim acceptat -  educaţiea pe tot parcursul vietii si educatia pentru toţi . din perspectiva educatiei pentru dezvoltare durabila si a culturii pacii. 

Finalităţile programelor academic şi ale practicii pedagogice fac parte dintr-un demers unitar, garantând servicii educaţionale şi profesionale de calitate prin:

· Abordarea convergentă a dezvoltării copilului, prin acoperirea nevoilor cognitive şi social-emoţionale, de igienă, sănătate şi de dezvoltare fizică;

· Dezvoltarea copilului în interacţiune cu adultul pentru a da sensuri lucrurilor şi lumii, propriei sale persoane şi identităţi;

· Siguranţa fizică şi emoţională a copilului ca bază pentru învăţare şi pentru formare de atitudini socio-culturale pozitive;

· Activităţi care promovează sentimentul succesului, al competenţei personale şi socio-profesionale in contextul actual.

Reprezentările şi atitudinile faţă de copil si adult au fost mereu pozitive şi implicite, dezvoltând o cultură de tradiţie educaţională optimistă.  Noua abordare academică implică conţinuturi compatibile în sistemul de învăţământ european: socio-culturale - egalitatea de şanse şi elemente culturale de bază; psihologice - studiul caracteristicilor generale ale copilului şi analiza nevoilor fundamentale ale acestuia; antropo-pedagogice – conţinuturi de învăţare integrată şi incluzivă. Toate acestea sunt complementare şi sunt transferate în practica pedagogică din grădiniţele şi şcolile de aplicaţie ale facultăţii noastre, precum si in practica sociala. Gândim şi proiectăm schimbare în educaţie prin activităţi didactice si de cercetare, prin inovare si prin cooperare in parteneriate nationale si internationale.


Decan,

Conf. univ. dr. Tudor Marin

 

Director Departament de Stiinte ale Educatiei - Lect. univ. dr. Zamfirescu Octavian

Director Masterat Management Educational - Lect. univ.dr. Remus China

Director Conversie Profesionla -  Prof. univ. dr. Octavia Costea

 

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”