LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 


UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
D-LUI TIMOTHY LEE WALBERG, MEMBRU AL CONGRESULUI AMERICAN,
PREŞEDINTE AL COMISIEI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

mai mult

Conducere Facultate

 

O nouă viziune a Facultătii de Stiinte ale Educatiei


Conducerea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" sprijină şi încurajează programele Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei - programul academic Pedogogia învăţământului primar şi preşcolar şi masterul interdisciplinar Management educaţional. Aceste programe academice pornesc de la premisele europene contextuale ale Procesului Bologna şi ale Agendei 2020, precum şi de la tradiţiile praxiologice şi axiologice ale şcolii româneşti. În viziunea noastră, conceptul de educaţie timpurie este o componentă a educaţiei pentru toţi şi este dezvoltat sub mai multe aspecte: educaţia şi consilierea părinţilor, formarea continuă a cadrelor didactice, management relaţional şi comunitar, cultura drepturilor omului şi educaţie pentru dezvoltare durabilă.

Finalităţile programelor academic şi ale practicii pedagogice fac parte dintr-un demers unitar, garantând servicii educaţionale şi profesionale de calitate prin:

· Abordarea convergentă a dezvoltării copilului, prin acoperirea nevoilor cognitive şi social-emoţionale, de igienă, sănătate şi de dezvoltare fizică;

· Dezvoltarea copilului în interacţiune cu adultul pentru a da sensuri lucrurilor şi lumii, propriei sale persoane şi identităţi;

· Siguranţa fizică şi emoţională a copilului ca bază pentru învăţare şi pentru formare de atitudini socio-culturale pozitive;

· Activităţi care promovează sentimentul succesului, al competenţei personale şi al bucuriei învăţării pentru cunoaştere şi acţiune.

Reprezentările şi atitudinile faţă de copil au fost mereu pozitive şi implicite, dezvoltând o cultură de tradiţie educaţională optimistă. Dar noua abordare academică implică conţinuturi compatibile în sistemul de învăţământ european: socio-culturale - egalitatea de şanse şi elemente culturale de bază; psihologice - studiul caracteristicilor generale ale copilului şi analiza nevoilor fundamentale ale acestuia; antropo-pedagogice – conţinuturi de învăţare integrată şi incluzivă. Toate acestea sunt complementare şi sunt transferate în practica pedagogică din grădiniţele şi şcolile de aplicaţie ale facultăţii noastre.

Gândim şi proiectăm schimbare în educaţie, iar prin activităţile didactice, de cercetare şi de diseminare cadrele didactice din facultatea noastră contribuie la recunoaşterea profesională a universităţii pe plan naţional şi internaţional.

Decan,

Conf. univ. dr. Conona Petrescu

 

 

Director departament Stiinte ale educatiei

Conf. univ. dr. Tudor Marin

Cancelar

Lect. univ. dr. Costel Chites

 

 

Conferinte FSE

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”