LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Examen de licenta

EXAMENUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL DE STUDII PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR


Finalizarea studiilor de licență se realizează prin examen, desfăşurat în baza Regulamentului privind organizarea examenului de licenţă, ca examen sumativ care certifică asimilarea competențelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare de nivel 6 CNC.

Examenul de licenţă constă în două probe:

1) proba scrisă pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

2) proba orală de pregătire şi susţinere a lucrării de licenţă.

Obs. Lucrarea de licență și susținerea acesteia se realizează pe baza tematicii pentru lucrările de licență şi a listei profesorilor coordonatori, afișate la avizierul facultății la începutul anului universitar în curs.

Calendar Sesiunea IUNIE - IULIE 2022:

Înscrieri: 20-26.06.2022

Proba scrisă: 28.06.2022

Contestații: 29.06.202

Susținerea lucrării de licență: 01.07.2022