LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 


UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
D-LUI TIMOTHY LEE WALBERG, MEMBRU AL CONGRESULUI AMERICAN,
PREŞEDINTE AL COMISIEI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

mai mult

Examen de licenta

Finalizarea studiilor pentru programul de studiu ”ECTS” se face prin examen de licenţă, desfăşurat în baza Regulamentului privind organizarea examenului de licenţă, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare. Examenul de licenţă se organizează anual, în două sesiuni – iulie şi februarie - şi constă în două probe:


1) proba scrisă pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
2) proba orală de pregătire şi susţinere a lucrării de licenţă se face pe baza tematicii pentru lucrările de licenţă şi lista conducătorilor ştiinţifici afişate la avizierul facultăţii la începutul anului universitar.

NORME DE TEHNOREDACTARE mai mult....

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă și disertație

REGULAMENT DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

TEMATICA LICENTA 2017

 GRAFIC LICENŢĂ 3 - 5 iulie 2017

LUNI, 3 IULIE 2017, ORA 9,00-12,00 Sala 93, et.2, D1

PROBA SCRISĂ

PREZENTAREA CANDIDAŢILOR LA SĂLI

(CU BULETIN SAU CARTE DE IDENTITATE, PIX ALBASTRU, FĂRĂ TELEFON MOBIL, SMART WATCH, TABLETE etc.), se face începând cu ora 8,00

AFIŞARE BAREM - LUNI, 3 IULIE 2017, ORA 1230

avizier F.S.E.

AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ

LUNI, 3 IULIE 2017 - avizier F.S.E. + poartă D1

DEPUNERE EVENTUALE CONTESTAŢII

În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor - secretariat F.S.E.

AFIŞARE LISTE SUSŢINERE LUCRĂRI PE COMISII

MARŢI, 4 iulie, orele 20,00 - secretariat F.S.E.

AFIŞARE REZULTATE FINALE PROBA SCRISĂ ŞI LISTA PENTRU SUSŢINEREA LUCRARILOR PE COMISII

MARŢI, 4 iulie, orele 20,00 - avizier F.S.E.

SUSŢINEREA LUCRARILOR ÎN COMISII:

MIERCURI, 5 iulie, ora 8,30 - conform planificării

AFIŞARE REZULTATE EXAMEN LICENŢĂ

MIERCURI, 5 IULIE, ora 20,00 - avizier F.S.E. + intrarea D1

Decan,

Conf.univ.dr. CONONA PETRESCU

 

 

 


 

 

Conferinte FSE

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”