LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Examen de licenta

Finalizarea studiilor pentru programul de studiu ”ECTS” se face prin examen de licenţă, desfăşurat în baza Regulamentului privind organizarea examenului de licenţă, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare. Examenul de licenţă se organizează anual, în două sesiuni – iulie şi februarie - şi constă în două probe:


1) proba scrisă pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
2) proba orală de pregătire şi susţinere a lucrării de licenţă se face pe baza tematicii pentru lucrările de licenţă şi lista conducătorilor ştiinţifici afişate la avizierul facultăţii la începutul anului universitar.

NORME DE TEHNOREDACTARE mai mult....

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă și disertație

REGULAMENT DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

TEMATICA LICENTA

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA “PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR” - Modul de organizare, conţinutul si calendarul examenului de finalizare a studiilor (examenul de licenţă) vezi aici

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER “MANAGEMENT EDUCAŢIONAL” - Modul de organizare, conţinutul si calendarul examenului de finalizare a studiilor (examenul de disertaţie) vezi aici

CONVERSIE PROFESIONALĂ “PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR” - Modul de organizare, conţinutul şi calendarul examenului de finalizare a studiilor (susţinerea portofoliului didactic) vezi aici

PROGRAMUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE “INTEGRAREA ŞI INCLUZIUNEA ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT” - Modul de organizare, conţinutul şi calendarul examenului de finalizare a studiilor (susţinerea examenului de certificare) vezi aici

Decan, Conf.univ.dr. Marin Tudor

  

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”