LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 


UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
D-LUI TIMOTHY LEE WALBERG, MEMBRU AL CONGRESULUI AMERICAN,
PREŞEDINTE AL COMISIEI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

mai mult

Descrierea facultatii

DESCRIEREA FACULTĂŢII

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a fost înfiinţată în cadrul U.C.D.C. din Bucureşti, în anul 2011, prin decizia Senatului U.C.D.C. din data de 9.03.2011, cu programul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, care a primit avizul de autorizare al Consiliului ARACIS în data de 26.08.2011. Primul decan al acestei facultăţi a fost prof.univ.dr. Gabriela Pohoaţă.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei cuprinde, alături de programul de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, şi masterul interdisciplinar Management educaţional. La acestea, se adaugă Departamentul pentru Pregatire a Personalului Didactic.

Programul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar vizează cadrele didactice fără studii superioare şi absolvenţii de liceu care doresc să devină profesori în învăţământul primar şi preşcolar. Oferta Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei este în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1 din 2011, privind obligativitatea fiecarui cadru didactic de a urma studii superioare de profesionalizare pe postul respectiv. Principala misiune a acestui program de licenţă este aceea de a forma şi de a dezvolta competenţele profesionale specifice şi necesare pentru domeniul educaţiei de la nivelul ciclului primar şi preşcolar.

Masterul interdisciplinar Management educaţional oferă absolvenţilor de facultăţi oportunitatea profesionalizării în domeniul managerial educaţional.

Aceste programe academice sunt compatibile în plan european, sunt proiectate din perspectiva documentelor Procesul Bologna şi Agenda 2020, precum şi din perspectiva naţională de continuitate şi de tradiţii ale şcolii româneşti.

 

Decan,

Conf. univ. dr. Conona Petrescu

 

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”