LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Descrierea facultatii

DESCRIEREA FACULTĂŢII

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a fost înfiinţată în cadrul U.C.D.C. din Bucureşti, în anul 2011, prin decizia Senatului U.C.D.C. din data de 9.03.2011. Facultatea este acreditata conform HG 140/2017, cu programul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei cuprinde:

- PROGRAMUL DE LICENŢĂ PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

- PROGRAMUL DE MASTER INTERDISCIPLINAR - MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

- PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR -  CONVERSIE PROFESIONALA

- PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ INTEGRARE ȘI INCLUZIUNE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

La acestea, se adaugă Departamentul pentru Pregatire a Personalului Didactic din cadrul UCDC.

Oferta Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei este în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1 din 2011, privind obligativitatea fiecarui cadru didactic de a urma studii superioare de profesionalizare pe postul respectiv. Principala misiune a facultatii este aceea de a forma şi de a dezvolta competenţele profesionale specifice şi necesare pentru domeniul educaţiei din sistemul de invatamant. Aceste programe academice sunt compatibile la nivel european.

 

Decan,

Conf. univ. dr. Conona Petrescu

 

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”