LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Descrierea facultatii

Educația este principala forță a dezvoltării și schimbării individuale și sociale.

 

Facultatea de Științe ale Educației UCDC vă invită să vă valorificați potențialul, să gândiți critic, să vă cunoașteți mai bine și să-i înțelegeți, să-i ajutați și să-i faceți ”să crească” pe ceilalți. Suntem pregătiți să pășim împreună în universul cunoașterii pedagogiei și a celorlalte științe ale educației care vă vor oferi oportunități, bucurii și provocări în viața profesională, personală și socială.

 

Suntem o facultate tânără și dinamică, cu un staff profesoral valoros, conectată la piața muncii, cu multe relații de parteneriat, având programe de studiu actualizate în acord cu exigențele academice actuale.

 

Oferta Facultății de Științe ale Educaţiei este corelată cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1 din 2011, privind obligativitatea fiecarui cadru didactic de a urma studii superioare de profesionalizare pe postul respectiv.

 

Fondarea și evoluția Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficienței inițiativei particulare, chiar într-un domeniu conservator cum este cel al învățământului universitar.

 

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" își afirmă valoarea obținând, succesiv, calificativul ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.