LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Cercetare

CENTRUL DE CERCETARE

C.C.Ș.E. este o entitate de cercetare ştiinţifică care funcţionează sub egida Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi a Facultăţii de Științe ale Educației. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, studenţi, masteranzi cu preocupări ştiinţifice în domeniul științelor educației.

Denumirea centrului: Centrul de cercetări ale ştiinţelor educaţiei, denumire reprezentată în continuare prin acronimul C.C.Ș.E.

Centrul de cercetare ştiinţifică este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare în domeniul ştiinţelor educaţiei, în vederea participării la elaborarea strategiilor de dezvoltare şi la realizarea programelor şi obiectivelor ştiinţifice cuprinse în Strategia de cercetare a UCDC, în concordanţă cu Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare. mai mult

REGULAMENT privind ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE CERCETARE vezi aici

CENTRUL DE CERCETĂRI DIN CADRUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI – STATUT vezi aici

Institutii partenere în domeniul cercetării

Participarea la conferinte/sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale

Calendarul manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul facultatii de stiinte ale educatiei, in perioada 1.10.2018-30.09.2019 - Manifestări ştiinţifice ale cadrelor didactice

Calendarul manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul facultatii de stiinte ale educatiei, in perioada 1.10.2018-30.09.2019 - Manifestări ştiinţifice pentru studenţi şi masteranzi

RAPORT PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Calendarul conferinţelor şi manifestărilor ştiinţifice organizate în perioada 1.10.2017 - 30.09.2018

Raport privind rezultatele cercetării științifice a cadrelor didactice, pentru anul univ. 2015 - 2016

ACTIVITATI DE CERCETARE

Activitatea de cercetare stiintifica derulata in cadrul D.P.P.D. si P.I.P.P. vizeaza teme majore, relevante pentru domeniile de interes ale institutiei, in acord cu misiunea si directiile de cercetare asumate la nivel institutional, precum si cu preocuparile cadrelor didactice. Programele de cercetare au la baza  planul strategic care cuprinde obiective si activitati, structurate pe termen lung, in functie de directia de cercetare vizata

La nivelul programului de studiu activitatea de cercetare stiintifica este valorificata prin:

- cursuri universitare, manuale, indrumare pentru activitatile de seminar;

- articole, studii publicate in anale universitare si reviste de specialitate din tara;

- lucrari publicate si/sau comunicate la conferinte locale, nationale si internationale;

- workshop-uri;

- proiecte de cercetare.

- Liniile de forta ale proiectelor de cercetare-dezvoltare si de cercetare-actiune din cadrul FSE, specializarea PIPP, se inscriu in prioritatile unui invatamant academic european: Tema de cercetare FSE pentru anul universitar 2017-2018 - Cadrul de formare a gândirii critice la școlarul mic, Management si evaluare in educatie

- Tema de cercetare FSE pentru anul universitar 2016-2017 - Cadrul de formare a gândirii critice la școlarul mic, Management si evaluare in educatie

- Tema de cercetare FSE pentru anul universitar 2015-2016 - Cadrul experimental de formare a gândirii critice la școlarul mic

- Tema de cercetare FSE pentru anul universitar 2014-2015 – Perspective ale educației timpurii în România

- Tema de cercetare FSE pentru anul universitar 2013–2014 – Management şi leadership în educaţia timpurie

- Programe departamentale de cercetare prin care se raspunde nevoii societale, academice si institutionale (tema de cercetare departamentala, suporturi de curs, ghiduri, materiale de invatare autonoma etc.);

- Valorificarea cercetarilor in publicatii nationale si internationale (carti, reviste, studii, articole), agreate CNCS si BDI;

- Incurajarea si implicarea sustinuta a studentilor din PIPP in activitati academice – sesiune de comunicari, publicatii,

- Proiecte europene – precum si in activitati socio-culturale, conform prerogativelor europene actuale;

- Organizarea si participarea la conferinte nationale si internationale pe teme de educatie, cu prioritate, pentru invatamantul prescolar si primar.

- Tema de cercetare a FSE in anul universitar 2011-2012 – Metode eficiente de predare – invatare s-a materializat prin lucrarea colectiva ASPECTE METODOLOGICE ALE PREDARII SI INVATARII - Editura Prouniversitaria, februarie, 2013

- Tema de cercetare a FSE pentru anul universitar 2012-2013 - STRATEGII INOVATIVE PENTRU OPTIMIZAREA INVATARII LA SCOLARUL MIC SI PRESCOLAR - este de referinta atat pentru profesori, cat si pentru studenti, fiind diseminata in comunicarile studentilor prezentate la sesiunea stiintifica anuala si la conferinta internationala organizata de Facultatea de stiinte ale Educatiei.

 

 

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”