LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 


UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
D-LUI TIMOTHY LEE WALBERG, MEMBRU AL CONGRESULUI AMERICAN,
PREŞEDINTE AL COMISIEI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

mai mult

Proiecte

PARTICIPAREA LA PROGRAME EUROPENE:

LEONARDO DA VINCI, GRUNTDVIG pe tema dimensiunii sociale și a insertiei pe piata muncii a absolventilor de invatamânt superior (vezi site aici)

- Realizarea unei platforme interactive de invatare pentru personalul didactic din invatamântul preșcolar și primar – Moodle - Facultatea de Stiinte ale Educatiei

- Participarea la conferinte nationale și internationale cu comitet de organizare pe teme de educatie

- Realizarea de proiecte in retea internationala și in parteneriat: ca de exemplu, PARTENERIATUL CU UNIVERSITATEA DIN FLORENTA, ITALIA IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS MUNDUS. QUAHED THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT IN EULAC AREA ACCORDING TO EQF

- Summer University 2011 – 2012

- HELP BAC (pregatire elevi bac – iulie – august 2011)

Proiect de cercetare interna aplicata:

- PROMOVAREA DESCHISA SI EFICIENTA A UCDC – soldat cu realizarea REVESTEI DE PREZENTARE A OFERTEI EDUCATIONALE A UCDC, pentru anul universitar 2011 – 2012

- PROIECTUL EUROPEAN GRUNDTVIG-PARTENERIATE – CONNECTING GENERATIONS 2012-2014,Comisia Europeana, face parte din componenta de cercetare a Facultatii de Stiinte ale E ducatiei si vizeaza, in special, cultura intergenerationala europeana, modelul paideutic european. In acest proiect, participa 9 parteneri europeni, din 8 tari - Italia, Anglia, Ungaria, Grecia, Turcia, Polonia, Slovenia, Italia la care se adauga si Romania, prin intermediul UCDC, FSE. Proiectul se va finaliza cu metodologie si un curriculum educational, precum si site tematic si rapoarte intermediare si finale.

Acest parteneriat se obiectiveaza si prin PROIECTUL DE FORMARE PROFESIONALA A CADRELOR DIN INVATAMANT conform modelului finlandez cu tema:

- Pregatirea si perfectionarea cadrelor din Invatamantul Scolar si Prescolar din sect. 6 al capitalei, la care participa studentele FSE, specializarea PIPP.


 

Conferinte FSE

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”