LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Proiecte

EVENIMENTE DEDICATE ANIVERSĂRII CENTENARULUI

Începând cu noiembrie 2017 şi pe tot parcursul anului 2018, la nivelul UCDC sunt organizate manifestări ştiinţifice cu tematici istorice în contextul aniversării a 100 de ani de la desăvârşirea făuririi statului naţional unitar român. În cadrul acestora, este evidenţiată inclusiv contribuţia operei lui Dimitrie Cantemir în ideile de unitate naţională.
1 Martie sărbătoarea Mărţişorului

De 1 Martie, românii celebrează sărbătoarea Mărţişorului, victoria primăverii asupra iernii, simbolistica şnurului alb şi roşu fiind al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii.

Realizată sub egida Catedrei UNESCO, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, activitatea Mărţişorul Centenarului este rezultatul colaborării cu Inspectoratul Şcolar al sectorului 5, reprezentat prin dna prof Maria Breazu, inspector pentru învăţământul preşcolar - Exposion d’objets réalisés par les écoles associées à la Chaire UNESCO.ZIUA UNIVERSITATII

 

EDUCAȚIA TIMPURIE – o prioritate a învățământului românesc, Editura Prouniversitaria, abordează evoluţia copilului, atât din perspectiva psihologică, cât şi din cea instituţională şi socială: pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă.

Aceste abordări sunt complementare şi pun în evidenţă holistica conceptului actual de educaţie timpurie.

Dincolo de aceste aspecte, educaţia timpurie impune studii şi cercetări care operaţionalizează conceptul tratat în carte, în vederea traducerii sale în strategii şi practici educaţionale derivate din proiectul România educată.

Aşadar, cartea propune soluţii reale atât pentru deciziile de politici educaţionale şi instituţionale, cât şi pentru studenţii facultăţii, cadrele didactice şi părinţii copiilor.ZIUA PORTILOR DESCHISE 2018

 


PARTICIPAREA LA PROGRAME EUROPENE:


Facultatea de Stiinte ale Educatiei a participat la scoala de vara din Bulgaria in 2016 - (click pe imagine)Facultatea de Stiinte ale Educatiei a participat la scoala  de vara de la Geneva in 2015 (click pe imagine)

 


PROIECTUL EUROPEAN GRUNDTVIG-PARTENERIATE – CONNECTING GENERATIONS

Grundtvig - Club Paideea

- PROIECTUL EUROPEAN GRUNDTVIG-PARTENERIATE – CONNECTING GENERATIONS 2012-2014, Comisia Europeana, face parte din componenta de cercetare a Facultatii de Stiinte ale E ducatiei si vizeaza, in special, cultura intergenerationala europeana, modelul paideutic european. In acest proiect, participa 9 parteneri europeni, din 8 tari - Italia, Anglia, Ungaria, Grecia, Turcia, Polonia, Slovenia, Italia la care se adauga si Romania, prin intermediul UCDC, FSE. Proiectul se va finaliza cu metodologie si un curriculum educational, precum si site tematic si rapoarte intermediare si finale.

Acest parteneriat se obiectiveaza si prin PROIECTUL DE FORMARE PROFESIONALA A CADRELOR DIN INVATAMANT conform modelului finlandez cu tema:

- Pregatirea si perfectionarea cadrelor din Invatamantul Scolar si Prescolar din sect. 6 al capitalei, la care participa studentele FSE, specializarea PIPP.

Forumul studenţilor din Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.

Forumul studenţilor a abordat parteneriatul transnaţional european în termeni de specificitate, plecând de la ipoteza şi de la indicatorii proiectului care sunt de construcţie a cinci cluburi paideice pilot în mediul rural (şcoala din Ghimpaţi, jud. Giurgiu) şi în mediul urban (patru grădiniţe din diferite cartiere bucureştene).

Cultura intergeneraţională este un concept complex şi multifaţetat, specific pentru dinamismul realităţilor post-moderne, a cărui esenţă este formată dintr-o varietate de componente: informaţie de calitate, canale adecvate pentru acces şi diseminare, participare la toate nivelurile societăţii, educarea utilizatorilor, utilizarea resurselor eco-eficiente, investiţie în capitalul social, conectivitate şi infrastructură, servicii publice inteligente pentru diseminare, incluziune socială şi prin TIC pornind de la un acces direct la colaborarea pentru piaţa globală de conţinut (inteligenţa colectivă), inovarea continuă a capitalului de cunoaştere. Proiectul european derivă din conceptul de cultură intergeneraţională.

Forumul studenţilor din Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir a dezvoltat cultura intergeneraţională în cadrul acestui proiect pe baza conceptului de paideia. Obiectivul culturii paideice este transferul de valori de la o generaţie la alta prin investiţia în capitalul uman care, cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi al instruirii, învaţă să genereze şi să exploateze cunoaşterea şi progresul pentru umanitate. Paideia este o formă de învăţare pe tot parcursul vieţii şi, de asemenea, o formă de învăţare prezentă în agora publică a cărui etică, spirituală şi culturală valorile sunt transferate din generaţii în generaţii ca o continuitate memoriei umanităţii.

Paideia nu este numai educaţie, aceasta este, de asemenea, creaţie şi invenţie. Paideia include o strategie privind educaţia culturală pentru sinergie, modalităţi generate pentru progresul uman în forma sa adevărată - natura umană reală şi efectivă. Deoarece autoguvernarea este importantă, Paideia se combină cu ethosul, ajustând omul capabil de a fi un cetăţean sau un lider. Acest aspect educativ nu constă doar în a învăţa o meserie sau o artă, ci este vorba de a forma pentru eliberare, libertate, nobleţe şi frumos. Paideia este patrimoniul cultural, prin care sunt reprezentaţi toţi oamenii din Europa şi, de asemenea, de oriunde în lume, care există în continuare şi păstrează diferite forme tradiţionale paideice. Este necesar să redescoperim şi să re-utilizăm formele paideice în procesul umanist de transfer al culturilor din generaţii în generaţii. În societatea românească, coexistă forme tradiţionale şi forme post-moderne, cum ar fi: cercuri rurale, şezători, toboşarul satului sau alte forme de agora (întâlniri, mese rotunde, cluburi etc.).

Cele cinci cluburi paideice ale Forumului studenţilor explorează noi valori ale conceptului european de Paideia, acesta semnificând, actual, învăţare pe tot parcursul vieţii şi forme agorice de învăţare ale cărei valori etice, spirituale şi culturale sunt transferate din generaţii în generaţii ca formă de continuitate a memoriei umanităţii.

Cluburile Forumului studenţilor şi al profesorilor din Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir sunt susţinute de studenţii şi de profesorii acestei facultăţi, atât în mediul urban cât şi în mediul rural:

(1) Club de memorie locală Şcoala Generală, Com. Ghimpaţi, jud. Giurgiu Promotor de proiect local: lector univ. dr. Marin Tudor

(2) Cercetarea misterelor universului Şcoala Gimnazială nr. 168 cu preşcolari, sector 6, Bucureşti Promotor de proiect local: Mihaela Găvan, studentă

(3) Lumea lui Păcală (atelier de ceramică) Colegiul German Goethe, sector 1, Bucureşti Promotor de proiect local: Ingrid Târzioru, studentă

(4) Laboratorul de gem şi de prăjituri Grădiniţa nr. 44, sector 1, Bucureşti Promotor de proiect local: Ionela Turiţă, studentă

(5) Totul despre festivalurile româneşti (management şi marketing) Grădiniţa Stropi de Rouă, nr. 199, sector 4, Bucureşti Promotor local de proiect: Elena Râşniţă, student.

 

 

 

 

 


 

 

ACTIVITATILE CADRELOR DIDACTICE SI ALE STUDENTILOR DIN FACULTATEA DE STIINTE ALE EDUCATIEI SE REGASESC IN LUCRAREA TRANSNATIONALA (paginile 61 – 64).

“ CONNECTING GENERATIONS: INTERGENERATIONAL LEARNING FOR A MORE INCLUSIVE EUROPE
(click pe imagine)

 

LEONARDO DA VINCI, GRUNTDVIG pe tema dimensiunii sociale și a insertiei pe piata muncii a absolventilor de invatamânt superior (vezi site aici)

- Realizarea unei platforme interactive de invatare pentru personalul didactic din invatamântul preșcolar și primar – Moodle - Facultatea de Stiinte ale Educatiei

- Participarea la conferinte nationale și internationale cu comitet de organizare pe teme de educatie

- Realizarea de proiecte in retea internationala și in parteneriat: ca de exemplu, PARTENERIATUL CU UNIVERSITATEA DIN FLORENTA, ITALIA IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS MUNDUS. QUAHED THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT IN EULAC AREA ACCORDING TO EQF

- PROMOVAREA DESCHISA SI EFICIENTA A UCDC – soldat cu realizarea REVISTEI DE PREZENTARE A OFERTEI EDUCATIONALE A UCDC, pentru anul universitar 2011 – 2012

 

 

- Summer University 2011 – 2012

- HELP BAC (pregatire elevi bac – iulie – august 2011)

Proiect de cercetare interna aplicata:


LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”