LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 


UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
D-LUI TIMOTHY LEE WALBERG, MEMBRU AL CONGRESULUI AMERICAN,
PREŞEDINTE AL COMISIEI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

mai mult

Admitere - Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Programul de studii de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

 

 

1. Programul de studii universitare de licenta: Pedagogia invatamântului primar si prescolar

- 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 125 locuri


Facultatea de Stiinte ale Educatiei se inscrie in dezvoltarea ariei de cuprindere a UCDC, prin includerea domeniilor formative care se adreseaza, cu prioritate, resursei umane din invatamântul preuniversitar. In aceasta orientare, asteptam candidatura acelor tineri care sunt interesati de probleme educative ale vârstei prescolare si scolare si doresc, pe de o parte, cunoasterea institutiilor scolare si a muncii specifice realizate pe de alta parte, o implicare activa in dezvoltarea acestora.Propunem aceasta specializare, in primul rand, pentru cei care vor o participare activa in educarea, formarea, asistarea, cultivarea, consilierea sau instruirea copiilor. Programul de studii de licenta Pedagogia invatamântului primar si prescolar ofera oportunitatea unei experiente inedite de invatare, in contextul unui parteneriat profesori - studenti, in acord cu noile perspective ale invatamântului universitar in context european.

Programul beneficiaza de o infrastructura moderna, care faciliteaza utilizarea unei metodologii moderne in sprijinul unor experiente de invatare interactive. Dimensiunea aplicativa a programului este asigurata de desfasurarea practicii de specialitate. Insertia pe piata muncii si internationalizarea programului sunt dimensiuni europene vizate ale facultatii cu profil pedagogic.

 

 

ADMITERE PROBA VOCATIONALA:

JOI 27.07.2017 SI  LUNI 31.07.2017


Acte necesare pentru inscrierea la programele de licenta: - Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
- Diploma de bacalaureat (original si copie legalizata) sau adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat (pentru promotia 2016);
- Foaie matricola;
- Diploma de licenta - copie legalizata (in cazul candidatilor care doresc sa urmeze o a doua facultate);
- Atestatul de recunoastere a studiilor pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
- Certificat de competenta lingvistica (pentru candidatii cetateni straini);
- Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
- Copie xerox dupa cartea de identitate;
- Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
- Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie;
- Patru fotografii tip buletin;
- Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
- Dosar plic.

Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, intre orele 9.00 - 17.00, la Secretariatul facultatii din Spaiul Unirii nr.174, sector 4, Corp D3, etaj 1, sala 84, la tel. 021 330.10.33, 021 330.79.00/187, 021 330.87.50/187 www.ucdc.ro

Procesul de invatamant este asigurat de catre cadre didactice universitare de prestigiu. Absolventii vor avea competente atat in instruirea si educarea copiilor, cat si in asistarea si in consilierea acestora.Conferinte FSE

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”