LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 


UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
D-LUI TIMOTHY LEE WALBERG, MEMBRU AL CONGRESULUI AMERICAN,
PREŞEDINTE AL COMISIEI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

mai mult

Admitere - Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Programul de studii de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a fost înfiinţată în cadrul U.C.D.C. din Bucureşti, în anul 2011, prin decizia Senatului U.C.D.C. din data de 9.03.2011, si acreditata conform HG 140/2017

1. Programul de studii universitare de licenta: Pedagogia invatamântului primar si prescolar

- 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 125 locuri


ADMITERE PROBA VOCAŢIONALĂ:

Facultatea de Stiinte ale Educatiei se inscrie in dezvoltarea ariei de cuprindere a UCDC, prin includerea domeniilor formative care se adreseaza, cu prioritate, resursei umane din invatamântul preuniversitar. In aceasta orientare, asteptam candidatura acelor tineri care sunt interesati de probleme educative ale vârstei prescolare si scolare si doresc, pe de o parte, cunoasterea institutiilor scolare si a muncii specifice realizate pe de alta parte, o implicare activa in dezvoltarea acestora.Propunem aceasta specializare, in primul rand, pentru cei care vor o participare activa in educarea, formarea, asistarea, cultivarea, consilierea sau instruirea copiilor. Programul de studii de licenta Pedagogia invatamântului primar si prescolar ofera oportunitatea unei experiente inedite de invatare, in contextul unui parteneriat profesori - studenti, in acord cu noile perspective ale invatamântului universitar in context european.

Programul beneficiaza de o infrastructura moderna, care faciliteaza utilizarea unei metodologii moderne in sprijinul unor experiente de invatare interactive. Dimensiunea aplicativa a programului este asigurata de desfasurarea practicii de specialitate. Insertia pe piata muncii si internationalizarea programului sunt dimensiuni europene vizate ale facultatii cu profil pedagogic.


Programul de master "Management Educaţional"

 

Programul de studii universitare de master "Management Educaţional" învăţământ cu frecveţă, este arondat domeniilor Ştiinţei ale Educaţiei şi are un caracter interdisciplinar. Programul este destinat liderilor de învăţământ (de la diferitele niveluri de sistem şcolar) şi aspiranţilor la poziţii manageriale, urmând să formeze un nou tip de manager în şcolile din România, prin dezvoltarea competenţelor recunoscute la nivel naţional, care, alături de cunoştinţele dobândite, să determine manifestarea unei conduite autentic profesionale.4 semestre
50 locuri
350 euro/semestru
Acreditat
Invatamant cu frecventa

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALA

“Pedagogia invatamantului primar si prescolar”

domeniul Stiinte ale Educatiei (studii universitare de licenta)

Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/13.11.2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar

 

Programul de conversie profesionala organizat de catre Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” reprezinta un raspuns structurat teoretic si metodologic la provocarile importante din ultima perioada privind cresterea, dezvoltarea si educatia copilului de vârsta mica. Aceste provocari legate de reformarea strategiei si practicii educationale în institutiile de învatamânt primar si prescolar determina o reorientare a formarii cadrelor didactice spre dinamism, deschidere profesionala si diversificare în abordarea didactica.

Forma de învatamânt - cu frecventa (IF)

Taxă școlarizare / cursant 350 euro/semestru

Obiectivele programului

Prin acest program, FSE – Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” îsi propune sa formeze cadre didactice specializate în domeniul pedagogiei învatamântului primar si prescolar, al educatiei presecundare si al didacticilor disciplinare si interdisciplinare, care sa manifeste capacitati si competente generale plasate pe urmatoarele dimensiuni:

Competente de cunoastere si întelegere a realitatilor educationale si tendintelor de dezvoltare în educatia presecundara

Competente de explicare si interpretare a schimbarilor atât în plan teoretic, cât si în plan practic- aplicativ

Competente de aplicare în practica educationala a achizitiilor din planul teoriei, dar si a experientelor practice inovative la nivel national, European

Competente de organizare si asigurare a calitatii în institutiile de învatamânt primar si prescolar

Atitudini si valori care sa amplifice bunele practici, sa asigure progresul în cariera didactica, sa valorifice la nivel maximal potentialul biopsihosociopedagogic al copiilor de vârsta mica în contextul societatii actuale.

ACTE NECESARE ADMITERE

Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);

Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;

Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);

Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;

Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;

Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);

Certificatul de naştere – original si copie xerox;

Cartea de identitate si copie xerox;

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;

Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

Patru fotografii tip buletin;

Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;

Dosar plic.

Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, intre orele 9.00 - 17.00, la Secretariatul facultatii din Spaiul Unirii nr.174, sector 4, Corp D3, etaj 1, sala 84, la tel. 021 330.10.33, 021 330.79.00/187, 021 330.87.50/187 www.ucdc.ro

Procesul de invatamant este asigurat de catre cadre didactice universitare de prestigiu. Absolventii vor avea competente atat in instruirea si educarea copiilor, cat si in asistarea si in consilierea acestora.LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”