LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Perspective

- Profesor pentru invatamântul primar - 233101;

- Profesor pentru invatamântul prescolar - 233201;

- Asistent de cercetare in pedagogie - 235102;

- Consilier invatamânt - 235201;

- Expert invatamânt - 235202;

- Inspector invatamânt - 235203;

- Referent de specialitate invatamânt - 235204;

- Mentor - 235902;

- Consilier scolar - 235903;

- Alte perspective (neincluse in COR):

- Profesor itinerant pentru invatamântul primar si prescolar,

- Profesor de sprijin pentru invatamântul primar si prescolar,

- Profesor documentarist,

- Profesor pentru invatamântul primar in scolile speciale,

- Profesor metodist al CCD,

- Director/manager al institutiilor de invatamânt preuniversitar,

- Consultant pentru programe de educatie timpurie

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”