LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Optiuni posibile

OCUPAȚII POSIBILE:

Profesor pentru învățământul primar - 233101;

Profesor pentru învățământul preșcolar - 233201;

Asistent de cercetare în pedagogie - 235102;

Consilier învățământ - 235201;

ALTE OPȚIUNI (neincluse în COR):

Profesor itinerant pentru învățământul primar și preșcolar

Profesor de sprijin pentru învățământul primar și preșcolar

Profesor pentru învățământul primar în școlile speciale

Consultant pentru programe de educație timpurie