LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Misiune


PEDAGOGIA INVAȚAMÂNTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

Misiune si obiectivele primordiale ale specializarii

Principala misiune a Programului de licenta Pedagogia invatamântului primar si prescolar este aceea de a forma si de a dezvolta competentele profesionale specifice pentru domeniul educatiei la nivelul ciclului primar si prescolar.

Programul de studii de licenta Pedagogia invatamântului primar si prescolar ofera oportunitatea unei experiente inedite de invatare, in contextul unui parteneriat profesori – studenti, in acord cu noile perspective ale invatamântului universitar in context european. Programul beneficiaza de o infrastructura moderna, care faciliteaza utilizarea unei metodologii moderne in sprijinul unor experiente de invatare interactive. Dimensiunea aplicativa a programului este asigurata de desfasurarea practicii de specialitate, insertia pe piata muncii și internationalizarea programului sunt dimensiunile europene ale facultatii cu profil pedagogic.

Misiunea centrala a specializarii Pedagogia invatamântului primar si prescolar este  pregatirea specialistilor si a expertilor in educatia copiilor de vârsta prescolara si scolara mica. Absolventii vor avea competente atât in instruirea si in educarea copiilor, cât si in asistarea si in consilierea acestora. De asemenea, specializarea  are in vedere formarea capacitatilor de integrare in educatia de masa a copiilor care se confrunta cu probleme sociale, a celor care provin din medii de risc sau care prezinta nevoi educative speciale.

Specializarea Pedagogia invatamântului primar si prescolar ofera, pe lânga pregatirea profesionala a studentilor, utilizarea eficienta si dezvoltarea potentialitatilor lor intelectuale, ale fortelor lor creatoare, bazându-ne atât pe atitudinea constructiva fata de contextul profesional, cât si pe asumarea rolului de promotor al valorilor stiintifice, sociale, culturale, regionale si europene deopotriva

In aceasta orientare asteptam candidatura acelor tineri, care sunt interesati de probleme educative ale vârstei prescolare si scolare, care doresc pe de o parte cunoasterea institutiilor scolare si a muncii specifice realizate, ci si o implicare activa in dezvoltarea acestora. Propunem aceasta specializare in primul rând pentru cei care vor o participare activa in educarea, formarea, asistarea, cultivarea, consilierea sau instruirea copiilor. In cadrul specializarii exista posibilitati optimale de cunoastere, intr-o gama cât se poate de larga a caracteristicilor procesului educational, a functiilor, modalitatilor, metodelor si procedeelor, a formelor acestuia, a factorilor bio-psiho-sociali si a principiilor dezvoltarii personalitatii, a specificului dezvoltarii psihologice a scolarilor mici si a prescolarilor, a cerintelor de specialitate privind activitatea pedagogica, a metodelor cu care copilul poate fi dezvoltat eficient atât in cadrul scolii, cât si al familiei.

In ceea ce priveste posibilitatile de angajare: specializarea ofera pregatire in conducerea procesului didactic din invatamântul precolar si scolar mic. Pentru pregatirea cadrelor didactice din domeniul educatiei la nivele superioare celor mentionate este necesar obtinerea gradului de masterat sau doctorat. Studentii sunt pregatiti pentru a realiza diferite cercetari stiintifice fundamentale si aplicative in domeniul pedagogiei si psihologiei, al didacticilor de specialitate, promovarea acestora prin publicatii, sesiuni stiintifice prin editare de cursuri, manuale si indrumatoare metodice cât si implementarea solutiilor in scopul modernizarii invatamântului si sprijinirea reformei educationale.

 

 

LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”