LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Obiective

 

 

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 

Misiunea facultății - Promovarea unui mediu de învățare și cercetare în cadrul facultății, creativ și inovativ în acord cu valorile creștine, cu scopul de a forma specialiști în domeniul educației capabili să susțină progresul învățământului românesc și european

 

Obiective principale:

- Menținerea, îmbunătățirea și dezvoltarea programelor de studii existente;


- Atragerea de noi cadre didactice calificate pentru disciplinele predate în cadrul programelor, pentru consolidarea corpului profesoral din facultate;


- Dezvoltarea de noi programe de studiu postuniversitare sau la nivel de master, în concordanță cu strategiile de dezvoltare de la nivelul UCDC.


- Implicarea activă a întregului personal (titular/asociat), conform principiului ”managementului participativ” potrivit căruia, personalul poate fi cooptat în exercitarea deciziilor referitoare la propriile activități;


- Promovarea programelor de studii și a oportunităților de dezvoltare a carierei academice în cadrul facultății;


- Analiză de piață a nevoilor de dezvoltare profesională și corelarea programelor de studii cu nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniul specific al educatorilor (educatoare, învățătoare, profesori, manageri);


- Promovarea cercetării științifice în domeniul de referință al facultății.