LANSARE DE CARTE

 

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte: Psihopedagogia jocului”,  “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”

 
DOCTOR HONORIS CAUSA!

mai mult

Obiective

PEDAGOGIA INVAȚAMÂNTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

Obiectivele primordiale ale specializarii

Programul de studii de licenta Pedagogia invatamântului primar si prescolar ofera oportunitatea unei experiente inedite de invatare, in contextul unui parteneriat profesori – studenti, in acord cu noile perspective ale invatamântului universitar in context european. Programul beneficiaza de o infrastructura moderna, care faciliteaza utilizarea unei metodologii moderne in sprijinul unor experiente de invatare interactive.

Obiective

  1. Dezvoltarea capacitatilor intelectuale, obiectiv vizat explicit prin formulele de  predare-invatare-evaluare;
  2. Dezvoltarea capacitatii studentilor de a lucra in grup, in echipe, ca fundament al capacitatii lor de integrare eficienta in viitoarele colectivitati de munca;
  3. Dezvoltarea capacitatilor lor de autoevaluare, prin practicarea unui sistem de evaluare riguros si transparent;
  4. Dezvoltarea motivatiei pentru profesie prin realizarea unui proces de invatamânt de calitate; oferirea de suporturi de curs si de cursuri integrale la toate disciplinele; abordarea unei metodologii active si interactive in realizarea activitatilor de curs si de seminar; cooptarea studentilor in activitatea de cercetare;
  5. Realizarea unor activitati de practica intr-un numar cât mai mare de institutii, care sa ofere experiente profesionale diversificate si posibilitati de implementare a achizitiilor dobândite pe parcursul programului de formare;

Formarea si dezvoltarea competentelor profesionale specifice in specializarea Pedagogia invatamântului primar si prescolar, pentru promotiile Bologna, vizeaza competentele profesionale pentru segmentul licenta, care sunt astfel formulate, incât sa constituie o baza pentru continuarea flexibila a traiectoriei profesionale de catre absolventii specializarii.


LANSARE CARTE

În data de 19 aprilie 2016, Lect. univ. dr. Remus China a lansat cartea „Asigurarea calității în educație – o abordare proactivă”, Editura ProUniversitaria

In cadrul actiunii "Ziua Universitatii" din data de 10 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:

“Introducere in managementul educational, cu participarea d-nei presedinte prof.univ.dr.  Corina-Adriana Dumitrescu, prof.univ.dr. Georgeta Ilie - prorector Cercetare-programe si publicatii stiintifice, Marinella Turdean - prorector Activitatea didactica si calitatea educatiei, conf.univ.dr. Vasile Molan, cadrele didactice, studentii si masteranzii  Facultatii de Stiinte ale Educatiei.

In cadrul actiunii "Ziua portilor deschise" din data de 25 februarie 2015, Facultatea de Stiinte ale Educatiei a  organizat lansarea de carte:


Psihopedagogia jocului”, “Educatia timpurie – o prioritate a invatamantului romanesc”