Admissions

ADMITERE 2016-2017

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Programul de studii de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar


Admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, programul de studii de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, constă în două probe de concurs, după cum urmează:

I.Proba de aptitudini vocaţionale, notată cu Admis/ Respins prin care:

1. Se verifică capacitatea de comunicare şi dicţia; de asemenea, conversaţia cu comisia de concurs va avea ca subiect motivarea de către candidat a opţiunii pentru cariera didactică.Se va urmări: exprimarea clară, corectă şi coerentă, receptivitatea în relaţia cu un interlocutor şi capacitatea de argumentare.

2. Se verifică auzul muzical, simţul ritmic, memoria muzicală şi calităţile vocale, prin intonarea unui cântec la libera alegere a candidatului şi prin reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

II. Concurs de dosare, prin care, în funcţie de media de la examenul de bacalaureat, candidaţii declaraţi admişi în urma probei de aptitudini, vor fi ierarhizaţi descrescător, în limita numărului de locuri.

Notă:

Proba de aptitudini vocaţionale este o probă eliminatorie, iar participarea candidaţilor la etapa de ierarhizare este condiţionată de obţinerea calificativului Admis, altfel sunt eliminaţi din concurs

Candidaţii care sunt: absolvenţi de Liceu Pedagogic(profil pedagogic), ai Şcolii Postliceale Pedagogice şi ai Colegiului de institutori(cu diplomă de învăţător/ educator/ institutor) sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale.

Admiterea se realizeaza in doua etape:

Etapa I:

inscrieri si verificarea dosarelor in perioada 01.06.2016-01.08.2016; afisarea rezultatelor 02.08.2016. Candidatii declarati admisi vor achita minim 25% din taxa de scolarizare, dar nu mai putin de 100 €, in perioada 02.08.2016-16.08.2016.

Etapa II:

inscrieri si verificarea dosarelor in perioada 02.08.2016-29.09.2016; afisarea rezultatelor 30.09.2016. Candidatii declarati admisi vor achita minim 25% din taxa de scolarizare, dar nu mai putin de 100 €, pana la data de 7.10.2016.

CIFRE DE SCOLARIZARE

1. Programul de studii universitare de licenta: Pedagogia invatamântului primar si prescolar

- 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 125 locuri

TAXA DE SCOLARIZARE:

700 € - invatamant cu frecventa (IF)

Taxa de scolarizare se achita in lei, la cursul BNR, integral sau in 2-3 rate.

PROGRAM INSCRIERI:

L - V: 08.00 - 20.0008.00 - 20.00

S - D: 09.00 - 13.0009.00 - 13.00

TAXA DE INSCRIERE: 100 lei

Acte necesare pentru inscrierea la programele de licenta:


- Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
- Diploma de bacalaureat (original si copie legalizata) sau adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat (pentru promotia 2016);
- Foaie matricola;
- Diploma de licenta - copie legalizata (in cazul candidatilor care doresc sa urmeze o a doua facultate);
- Atestatul de recunoastere a studiilor pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
- Certificat de competenta lingvistica (pentru candidatii cetateni straini);
- Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
- Copie xerox dupa cartea de identitate;
- Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
- Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie;
- Patru fotografii tip buletin;
- Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
- Dosar plic.
FACILITATI

1. Taxa de scolarizare se reduce cu 15 % pentru:

a. candidatii care provin din aceeasi familie;

b. absolventii licentiati ai unei facultati din cadrul UCDC sau din alte universitati;

c. studentii care urmeaza simultan cursurile a doua facultati din cadrul UCDC.

2. Primii trei studenti de la invatamantul cu frecventa, clasati in functie de rezultatele obtinute la invatatura, beneficiaza, in timpul anilor de studii, de reducerea cu 15 % a taxei de scolarizare.

3. Candidatii declarati admisi care achita integral taxa de scolarizare pana la data de 07.10.2016 beneficiaza de o reducere de 50 €.

Candidatii se vor prezenta la interviu/proba vocationala
Prezenţa obligatorie la interviu cu CI/BI.Perioada de inscriere si verificare a dosarelor 01.06.2016-01.08.2016
Afisarea candidatilor admisi 02.08.2016
Plata a minim 25% din taxa de scolarizare 02.08.2016-16.08.2016.
Afisarea rezultatelor finalePROGRAMUL DE MASTER

MASTER INTERDISCIPLINAR MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

Admiterea la programul de masterat

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.06.2016 - 29.09.2016.

Afisarea candidatilor admisi

30.09.2016

Plata a minim 25% din taxa de scolarizare

7.10.2016.

Afisarea rezultatelor finale

 

Admiterea la programul de master Management Educaţional se realizează pe bază de concurs.

Concursul de admitere se organizează de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi constă din:

- interviu structurat, orientat pe evidenţierea potenţialului academic al candidatului;

- criterii de evaluare, analiza performanţelor academice; interese şi motivaţii intelectuale;

- proiecte personale realizate;

- publicaţii/participare la manifestări ştiinţifice; limbi străine cunoscute.

- experienta didactica/de conducere în învatamânt.

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi cu:

- diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de numărul de ani de studiu, instituţia şi anul în care a obţinut diploma de licenţă sau echivalentul acesteia şi indiferent de profilul sau specializarea obţinută;

În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face printr-o procedură anunţată anterior şi pe baza unor criterii nediscriminatorii de evaluare.

Candidatul va prezenta un dosar plic cu urmatoarele acte :

- Diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii promoţiei 2013, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă;

- Diplomă de bacalaureat (copie legalizată);

- Adeverinţă medicală;

- Certificat de naştere (copie legalizată);

- Certificat de căsătorie (copie legalizată – după caz);

- Copie Carte Identitate;

- 2 fotografii tip buletin;

- Dovada plăţii taxei de înscriere

- Precizarea e-mail-lui şi telefonului de contact.

 

FACILITATI
Candidatii declarati admisi, absolventi ai Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de scolarizare.

CONTACT

Adresă: Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel. 021 330.10.33021 330.10.33 , 021 330.79.00021 330.79.00 /187, 021 330.87.50021 330.87.50 /187 www.ucdc.ro

Plata obligatorie a primei parti din taxa de scolarizare (minim 25% din taxa de scolarizare, dar nu mai putin de 100 Euro):

 

TAXA DE SCOLARIZARE MASTERAT:
350 €/SEMESTRU
Taxa se achita in lei, la cursul BNR, integral sau in 2 rate.

Taxa de inscriere: 100 lei

Program inscrieri: 
L - V: 09.00 - 17.0009.00 - 17.00

 

INFORMATII UTILE

Facultatea de Stiinte ale Educatiei se inscrie in dezvoltarea ariei de cuprindere a UCDC, prin includerea domeniilor formative care se adreseaza, cu prioritate, resursei umane din invatamântul preuniversitar. In aceasta orientare, asteptam candidatura acelor tineri care sunt interesati de probleme educative ale vârstei prescolare si scolare si doresc, pe de o parte, cunoasterea institutiilor scolare si a muncii specifice realizate pe de alta parte, o implicare activa in dezvoltarea acestora.Propunem aceasta specializare, in primul rand, pentru cei care vor o participare activa in educarea, formarea, asistarea, cultivarea, consilierea sau instruirea copiilor. Programul de studii de licenta Pedagogia invatamântului primar si prescolar ofera oportunitatea unei experiente inedite de invatare, in contextul unui parteneriat profesori - studenti, in acord cu noile perspective ale invatamântului universitar in context european.

Programul beneficiaza de o infrastructura moderna, care faciliteaza utilizarea unei metodologii moderne in sprijinul unor experiente de invatare interactive. Dimensiunea aplicativa a programului este asigurata de desfasurarea practicii de specialitate. Insertia pe piata muncii si internationalizarea programului sunt dimensiuni europene vizate ale facultatii cu profil pedagogic.

Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, intre orele 9.00 - 17.00, la Secretariatul facultatii din Spaiul Unirii nr.174, sector 4, Corp D3, etaj 1, sala 84, la tel. 021 330.10.33021 330.10.33 , 021 330.79.00021 330.79.00 /187, 021 330.87.50021 330.87.50 /187 www.ucdc.ro

Procesul de invatamant este asigurat de catre cadre didactice universitare de prestigiu. Absolventii vor avea competente atat in instruirea si educarea copiilor, cat si in asistarea si in consilierea acestora. 

BOOK LAUNCH

The FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES and the romanian -finnish school AND KINDERGARTEN ORGANIZES THE book launch, investment in education, investment in the future "
AUTHOR: PROF. UNIV. DR. Jukka KANGASLAHTI, University of Turku, FINLAND

more ...