• explorarea impactului şi a dezvoltării în viitor a culturii păcii şi a educaţiei pentru dezvoltare durabilă în învăţământul preşcolar şi primar;
  • valorificarea studiilor de cercetare în educaţie din perspectiva inter- şi transdisciplinarităţii;
  • diseminarea bunelor practice şi crearea unei comunităţi de cercetare în domeniul educaţiei.